Oferta szczegółowa dla firm

Fundacja Przestrzeń Rozwoju powstała z myślą, by umożliwić jak największej grupie osób uzyskanie nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Celem Fundacji jest zachęcenie i zaoferowanie społeczeństwu rozwoju na polu osobistym i zawodowym. Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy skierowane do indywidualnych Uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Nasza oferta stworzona została dla osób pracujących w zawodach, w których niezbędne są  umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole. Dlatego poprzez ofertę warsztatów rozwojowych dla pracowników, wspieramy również firmy i organizacje w rozwoju własnej kadry. Oferujemy szkolenia kompleksowe, dostosowane do potrzeb efektywnie pracujących zespołów.

Posiadamy 7-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego oraz prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie coachingu. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 2500 godzin warsztatów i szkoleń oraz ponad 400 sesji coachingowych. Z naszej oferty skorzystało ponad 1500 osób. Zespół Fundacji tworzy grupa profesjonalistów działających w sferze rozwoju osobistego i zawodowego. Nasi pracownicy działają zarówno w organizacjach społecznych, jak i w biznesie. Nasz Zespół trenerski posiada doświadczenie w organizacji działań edukacyjno - rozwojowych na polu akademickim oraz własnej praktyki klinicznej i biznesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń opracowanych z myślą o pracownikach, zespołach oraz kadrze zarządzającej. Warsztaty oferujemy osobom oraz organizacjom nastawionym na własny rozwój oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych członków zespołów. 

Ceny naszych szkoleń są atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do wyceny firm szkoleniowych, ponieważ jako Fundacja staramy się o pozyskanie dofinansowania naszej działalności szkoleniowej. Ponadto stali Klienci zawsze mogą liczyć na dodatkowe promocje.

Przedstawiamy listę rekomendowanych szkoleń:

ROZWÓJ PRACOWNIKA

„Jak mogę pomóc?” – warsztat budowania kontaktu i relacji w komunikacji z Klientem w obszarze działań doradczych, pomocy i wsparcia.

„W kierunku drugiego, czyli o sztuce pomagania" - warsztat budowania relacji opartej na zaufaniu w kontakcie z Klientem.

 

ROZWÓJ ZESPOŁU

„Stresoodporni” - warsztat rozwijający odporność psychologiczną i inteligencję emocjonalną oraz umiejętność radzenia sobie z presją, napięciem i stresem.

„Trening konstruktywnego myślenia“ - warsztat rozwijający umiejętności planowania, porządkowania informacji i kreatywnego myślenia.

„Psychologiczne BHP” – warsztat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

ROZWÓJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

„Bądź usłyszany i usłysz innych“ - warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze komunikacji i integracji zespołu.

„Delegowanie, kontraktowanie i monitorowanie zadań po mistrzowsku“- warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze efektywności pracy i zarządzania zespołem.

„Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w zespole” - warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze przywództwa i budowania zespołów

 

Szczegółowy program szkoleń możemy udostępnić zainteresowanym Pracodawcom po kontakcie mailowym z Fundacją.

Poza rekomendowaną ofertą do wyboru, oferujemy również możliwość zorganizowania szkolenia z aktualnie realizowanej oferty warsztatów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Proponujemy również opracowanie oferty warsztatowej dedykowanej pod indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości organizacji lub firm. Polecamy szkolenia m.in  z zakresu komunikacji, motywacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, tworzenia programów wsparcia Klientów oraz zarządzania zespołem i relacjami. 

MASZ WYBÓR – DOKONAJ WŁAŚCIWEGO!

Zapraszamy

FUNDACJA@PRZESTRZENROZWOJU.ORG