FUNDACJA PRZESTRZEŃ ROZWOJU ZOSTAŁA POWOŁANA W 2012 ROKU. JEST INICJATYWĄ KILKU OSÓB, KTÓRYCH PASJĄ JEST PRACA NA RZECZ ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO.

Tworząc Fundację postanowiliśmy wziąć odpowiedzialność za realizację nie tylko swoich aspiracji, ale również za kształtowanie rzeczywistości, w której żyjemy. Dostrzegamy w dzisiejszym społeczeństwie wzrastające pragnienie odnalezienia sensu swojej egzystencji, kształtowania swojej osobowości, czy pomyślnego radzenia sobie z kryzysami. Coraz więcej osób poszukuje życia w pełni poprzez własny rozwój, jednak określenie celów i sposobów takiej samorealizacji nieraz dostarcza trudności. Jesteśmy po to, aby pomóc w odnajdywaniu drogi do samorealizacji. Uznajemy, że przedsięwzięcia te będą miały istotny wpływ na poprawę jakości życia każdego z nas. Wyznajemy zasadę podejmowania odpowiedzialności, samostanowienia o sobie, brania życia w swoje ręce. Chcemy taką postawą zarażać innych, koncentrując się na pobudzaniu do aktywności.

Naszą misję wyrażamy w następującej idei:

INSPIRUJEMY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO PEŁNEGO I ŚWIADOMEGO ŻYCIA

W naszej ofercie proponujemy działania dotyczące rozwoju osobistego oraz zawodowego, uważając, że te dwie sfery nawzajem się przenikają i powinny harmonijnie współistnieć.