Warsztaty

WARSZTATY STANOWIĄ POZAFORMALNĄ METODĘ EDUKACJI. OPARTE NA AKTYWNYCH METODACH, CZERPIĄ Z POTENCJAŁU GRUPY, TEGO, CO MOŻEMY DAĆ SOBIE NAWZAJEM. POPRZEZ NAUKĘ W DZIAŁANIU UMOŻLIWIAJĄ NAJWIĘKSZE PRZYSWAJANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. W dzisiejszych czasach zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie osoby dorosłe mogą realizować potrzebę doskonalenia swych umiejętności. Na nasze warsztaty przybywają uczestnicy w różnym wieku: od studentów po emerytów. Przychodzą też absolwenci, osoby pracujące, rozwijające swoją własną działalność, a także bezrobotne. Grupa okazuje się pomocnym środowiskiem do uczenia się, nabywanie umiejętności odbywa się w bezpiecznej atmosferze, jest treningiem przed ich zastosowaniem w życiu. Członkowie grupy mogą inspirować się wzajemnie do zmian. Niebagatelna jest też wymiana kontaktów i informacji pomiędzy uczestnikami warsztatów. Nasze warsztaty obejmują swoją tematyką umiejętności społeczne, a także osobiste. Część naszej oferty warsztatowej przedstawia pierwsze kroki danej umiejętności, część dostarcza bardziej zaawansowanej wiedzy.

Szkolenia

Obok warsztatów, umożliwiających rozwijanie umiejętności miękkich, organizujemy także szkolenia, dostarczające specjalistycznej wiedzy i kształtujące kompetencje twarde. Można się na nich nauczyć na przykład obsługi programów pakietu Office, tworzenia gier komputerowych czy testowania oprogramowania.

 

Konsultacje

 

Zapraszamy na indywidualną formę pracy rozwojowej jaką jest coaching indywidualny. Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Coaching to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia. 

Proces coachingowy składa się z kilku do kilkunastu sesji, odbywających się co tydzień lub co 2 tygodnie. Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji Przestrzeń Rozwoju przy ul. Paulińskiej 3/5 w Krakowie lub przez skypa.

Spotkania coachingowe prowadzi Patryk Lange i Agnieszka Matera.

 

Zakres prowadzonego coachingu przez Patryka Lange:

Coaching indywidualny i zespołowy w podejściu opartym na uważności i potencjale (Mindfulness and Potential Based Approach). Ten rodzaj pracy z ludźmi opiera się na tworzeniu przestrzeni, w której klient w relacji z coachem rozwija umiejętność wglądu w naturę swoich wyzwań, poszukując w nich potencjału, który przynosi transformację i rozwój. W każdej, nawet trudnej sytuacji tkwi ziarno nowego, lepszego sposobu funkcjonowania. Wystarczy je zidentyfikować i odkryć warunki, które spowodują transformację i rozwój. Uważność (mindfulness) jest w tym przypadku umiejętnością niezbędną do poszerzenia doświadczenia siebie. Widząc i wiedząc o sobie więcej, przy odpowiedniej dozie życzliwości dla siebie, spontanicznie znajdujemy optymalne rozwiązania dla naszych wyzwań, problemów lub sposoby na realizację marzeń i celów.

Zapraszamy Cię do współpracy z Patrykiem jeżeli:

  • chcesz pogłębić relację ze sobą a wraz z nią swoja asertywność i pewność siebie,
  • potrzebujesz lepiej zrozumieć sytuację, w której się znalazłaś/znalazłeś i poszukać optymalnego rozwiązania na jej poprawę,
  • dręczy Cię stres, masz tego dość i chcesz zwiększyć swoje zadowolenie z życia,
  • chcesz zmienić coś ważnego dla siebie, lecz pomimo prób nie udaje Ci się osiągnąć tej zmiany,
  • chcesz zmienić coś w swojej zawodowej sytuacji, jednak nie bardzo wiesz, w którą stronę chcesz zmierzać,
  • czujesz, że rozwijanie uważności, życzliwości i współczucia (mindfulness, kindness & compassion) to kolejny krok na Twojej drodze.
 
Zakres prowadzonego coachingu przez Agnieszkę Materę:

Słowo coaching pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka, w którym produkowano powozy. Coaching to narzędzie, które pomaga dostać się z miejsca, gdzie jesteś teraz, do tego, gdzie chcesz być. To Ty prowadzisz swój powóz; ja siedzę obok i towarzyszę Ci, obserwując, czy zmierzasz do obranego przez Ciebie celu.

Zapraszam Cię do współpracy z Agnieszką jeśli chcesz:

  • zbudować zdrowe poczucie własnej wartości,
  • wprowadzić więcej uważności i równowagi do różnych obszarów swojego życia,
  • rozwijać się zawodowo w zgodzie z Twoimi talentami i wartościami,
  • jeśli jesteś aktywistą/aktywistką, pracujesz w ngo - skutecznie i z radością realizować działania społeczne, nie zapominając o swoich potrzebach. 

Co będzie się działo podczas procesu coachingowego?
Wspólnie przyjrzymy się temu, gdzie jesteś teraz i temu, gdzie pragniesz się znaleźć. Następnie wytyczysz drogę do Twojego celu i określisz kroki, jakie Cię do niego doprowadzą. Na każdym etapie otrzymasz moją uważność, wsparcie, empatię, inspirujące pytania. Kiedy pojawią się przeciwności, pomogę Ci spojrzeć na nie w twórczy sposób i przemienić je w szanse. Jeśli jesteś osobą wierzącą i jest to dla Ciebie źródłem siły i inspiracji, to do naszych rozmów możemy włączyć aspekt duchowy.

Sesje coachingowe z Agnieszką odbywają się przez skype i trwają po ok. 60 minut.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na coaching przyjmujemy drogą mailową na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org 

Dla firm

Oferta szczegółowa dla firm

Fundacja Przestrzeń Rozwoju powstała z myślą, by umożliwić jak największej grupie osób uzyskanie nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Celem Fundacji jest zachęcenie i zaoferowanie społeczeństwu rozwoju na polu osobistym i zawodowym. Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy skierowane do indywidualnych Uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Nasza oferta stworzona została dla osób pracujących w zawodach, w których niezbędne są  umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole. Dlatego poprzez ofertę warsztatów rozwojowych dla pracowników, wspieramy również firmy i organizacje w rozwoju własnej kadry. Oferujemy szkolenia kompleksowe, dostosowane do potrzeb efektywnie pracujących zespołów.

Posiadamy 7-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego oraz prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie coachingu. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 2500 godzin warsztatów i szkoleń oraz ponad 400 sesji coachingowych. Z naszej oferty skorzystało ponad 1500 osób. Zespół Fundacji tworzy grupa profesjonalistów działających w sferze rozwoju osobistego i zawodowego. Nasi pracownicy działają zarówno w organizacjach społecznych, jak i w biznesie. Nasz Zespół trenerski posiada doświadczenie w organizacji działań edukacyjno - rozwojowych na polu akademickim oraz własnej praktyki klinicznej i biznesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń opracowanych z myślą o pracownikach, zespołach oraz kadrze zarządzającej. Warsztaty oferujemy osobom oraz organizacjom nastawionym na własny rozwój oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych członków zespołów. 

Ceny naszych szkoleń są atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do wyceny firm szkoleniowych, ponieważ jako Fundacja staramy się o pozyskanie dofinansowania naszej działalności szkoleniowej. Ponadto stali Klienci zawsze mogą liczyć na dodatkowe promocje.

Przedstawiamy listę rekomendowanych szkoleń:

ROZWÓJ PRACOWNIKA

„Jak mogę pomóc?” – warsztat budowania kontaktu i relacji w komunikacji z Klientem w obszarze działań doradczych, pomocy i wsparcia.

„W kierunku drugiego, czyli o sztuce pomagania" - warsztat budowania relacji opartej na zaufaniu w kontakcie z Klientem.

 

ROZWÓJ ZESPOŁU

„Stresoodporni” - warsztat rozwijający odporność psychologiczną i inteligencję emocjonalną oraz umiejętność radzenia sobie z presją, napięciem i stresem.

„Trening konstruktywnego myślenia“ - warsztat rozwijający umiejętności planowania, porządkowania informacji i kreatywnego myślenia.

„Psychologiczne BHP” – warsztat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

ROZWÓJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

„Bądź usłyszany i usłysz innych“ - warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze komunikacji i integracji zespołu.

„Delegowanie, kontraktowanie i monitorowanie zadań po mistrzowsku“- warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze efektywności pracy i zarządzania zespołem.

„Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w zespole” - warsztat rozwijający kompetencje leaderskie i menedżerskie w obszarze przywództwa i budowania zespołów

 

Szczegółowy program szkoleń możemy udostępnić zainteresowanym Pracodawcom po kontakcie mailowym z Fundacją.

Poza rekomendowaną ofertą do wyboru, oferujemy również możliwość zorganizowania szkolenia z aktualnie realizowanej oferty warsztatów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Proponujemy również opracowanie oferty warsztatowej dedykowanej pod indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości organizacji lub firm. Polecamy szkolenia m.in  z zakresu komunikacji, motywacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, tworzenia programów wsparcia Klientów oraz zarządzania zespołem i relacjami. 

MASZ WYBÓR – DOKONAJ WŁAŚCIWEGO!

Zapraszamy

FUNDACJA@PRZESTRZENROZWOJU.ORG