Renata Mazur-Ponikiewicz

16 października

Celem warsztatu jest rozwój i poszerzenie świadomości samego siebie w aspekcie ciała, emocji, umysłu i otoczenia. Stworzenie szansy, by dowiedzieć się o sobie czegoś nowego. W życzliwej atmosferze będziesz miał/a okazję przyjrzeć się sobie, używając werbalnych i niewerbalnych sposobów wyrażania. Uczestnictwo w zajęciach będzie okazją do zadania sobie pytania, na ile zachowuję się nawykowo, na ile natomiast tak, jak tego naprawdę chcę – autentycznie.

Zapraszam na spotkanie, podczas którego zostanie przybliżona metoda Gestalt, która koncentruje się na poszerzaniu świadomości i dążeniu do stania się w pełni sobą - nie odrzucając, tylko włączając różne części swojego ja w obszar świadomości. Byciu w zgodzie ze sobą w całości. Ze wszystkimi swymi myślami, uczuciami, potrzebami.

 
Do kogo skierowany jest warsztat:

Warsztat skierowany jest do kobiet i mężczyzn niezależnie od poglądów i doświadczenia. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zwolnić, zatrzymać się i głębiej spojrzeć w Siebie, poczuć siebie bardziej. Pod wpływem bogactwa takiego spotkania można poczuć się też bliżej innych i świata oraz pełniej odczuwać obecność w TU i TERAZ. 

 

Korzyści dla uczestników:
  • wsparcie w swobodniejszym wypowiadaniu się, wyrażaniu swoich uczuć i pragnień,

  • zwiększenie umiejętności twórczego myślenia i działania oraz współdziałania, 

  • polepszenie jakości kontaktu ze sobą i z innymi.

 

Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń do autentycznego spotkania w Tu i Teraz. Akcent położony zostanie przede wszystkim na świadomość. Forma warsztatu oparta jest o doświadczenie. Podczas zajęć będą wykorzystywane inspirujące techniki swobodnej ekspresji twórczej m.in. praca z baśnią, metaforą i wizualizacją.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW: Na zajęcia proszę zabrać wygodny, luźny strój, karimatę oraz koc.

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 16 października 2021 r., sobota w godz. 10.00-18.30 (w tym 1,5h przerwy obiadowej)
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków Liczba uczestników: maks. 10 osób
Odpłatność: 175 zł 

 

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% - w przypadku rezygnacji dokonanej min. 5 dni przed warsztatem 
50% - w przypadku rezygnacji dokonanej między 4 a 2 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż dwa dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane. 

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty. 

Zmiana formy warsztatów
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, Fundacja Przestrzeń Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany formy warsztatu ze stacjonarnej na zdalną. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS.