Iwona Surmaj

Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog, pracownik socjalny, asystent rodziny, streetworker z dyplomem studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej oraz profilaktyki społecznej.

Posiada doświadczenie w pracy w strukturach samorządowych oraz pozarządowych. Od ponad 10 lat związana z trzecim sektorem jako kierownik jednostek pomocy społecznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Pomysłodawca, współtwórca i koordynator projektów aktywizacji społecznej w zakresie m.in. prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, mieszkalnictwa wspomaganego oraz metod outreach w pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie. Koordynator, organizator i prelegent paru konferencji o tematyce wykluczenia społecznego oraz uczestnik opracowania modelu wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób doświadczających bezdomności w ogólnopolskim projekcie pn. „Standardy w Pomocy”. Szkoleniowiec i dydaktyk posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pracy socjalnej dla studentów UJ, UPJPII oraz warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządu, NGO czy służb interwencyjnych. 

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju odpowiada za koordynację działań, opracowanie wniosków aplikacyjnych w konkursach grantowych oraz strategii rozwoju Fundacji.

Społecznik, aktywista, rozkręcacz, któremu zależy na współpracy, rozwoju i działalności w dobrej sprawie. Lubi koty, tulipany, V van Gogha i dobrą kawę.

505 123034

iwonasurmaj@przestrzenrozwoju.org